Eesti Kiropraktik Arstide Liit


 

logosuuremEesti Kiropraktik Arstide Liit

 

Eesti Kiropraktik arstide Liit (EKAL) on vabatahtlik mittetulundusühing, mis koondab kiropraktik arstid ja kiropraktika tudengid üle Eesti ja üle kogu maailma. EKAL kujunes välja 2005. aastal asutatud Eesti Manuaalmeditsiini ja Kiropraktika Seltsist. Mõlemad organisatsioonid on asutatud Dr. Allan Oolo, kelle ülesandeks on viia kiropraktiline tegevus Eestis maailmatasemele, mis on vastav Maailma Kiropraktika Föderatsiooni ja Euroopa Kiropraktika Liidu standarditele.

Missioon: EKAL missioon on pakkuda igakülgset toetust kiropraktika elukutse edendamisel ja raviteenuste parandamisel. Kiropraktika kui raviteenuse regulatsioonide ja kiropraktik arstide kvalifikatsiooni välja töötamisel Eestis. Tervishoiuregulatsioonid ja eriala standardid kaitsevad nii kiropraktiku kutseala esindajate kui patsiendi õiguseid. EKAL eesmärgiks on kiropraktika kui teadusharu tegevuse koordineerimine Eestis, mille saavutamiseks teostatakse järgmisi tegevusi: kiropraktika kui teadusharu teadvustamine ja kaitse Eestis, kiropraktiku kutsestandardite Panamaväljatöötamine ja kutsekvalifikatsiooni andmise korraldamine, kiropraktika erialal tegutsevate juriidiliste ja füüsiliste isikute ühendamine ning nende huvide kaitse, erialaste
koosolekute, seminaride, konverentside, kongresside ja muude ürituste korraldamine, koostöö organiseerimine teiste seltside, ühiskondlike organisatsioonide, teadusasutuste ja kõrgkoolidega nii Eestis kui ka välismaal. EKAL peab oluliseks koostööd Sotsiaalministeeriumiga tervishoiupoliitika kujundamisel ja eestlaste terviseteadlikkuse tõstmisel.

Pildil: EKAL president dr.  Allan Oolo Panama Rahvusvahelisel Kiropraktika Konventsioonil

Comments are closed